Utstillinger

2015: Fotland Mølle separat utstilling: Bokstavleik
2005: Oslo Rådhus kollektiv utstilling; Farger i hvitt 
2003: Fotland Mølle kollektiv utstilling

Bilder fra utstillingen fra Fotland Mølle 2015 er tatt av Frank Andresen. Hjemmesider er utviklet av kinfizz.